Scopul
Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către e-Baie  (IDP Baie S.R.L.)
Vânzările se intermediază prin magazinul online http://www.e-baie.ro
Termeni:
Cumpărător: consumator, persoana juridică (firmă), companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă;

Consumator: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; 
Vânzător: societatea comercială IDP Baie S.R.L.,înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J24/1048/2023, cod unic de înregistrare RO33331922, având sediul social în județul Maramures, localitatea Baia Mare;
Furnizor: persoana fizică, juridică sau altă entitate care procură Bunuri pentru societatea comercială IDP Baie S.R.L.
Producător: persoana fizică, juridică sau altă entitate care produce Bunurile comercializate pe site-ul http://www.e-baie.ro
Bunuri: reprezintă bunuri corporale mobile.
Promoție: o perioadă de timp cu caracter limitat în care Vânzătorul oferă diferite avantaje Cumpărătorului, în cazul achiziției unui/unor Bunuri.
Curier; persoana fizică, juridică sau altă entitate care se ocupă cu livrarea Bunurilor la Cumpărător; poate să fie IDP Baie S.R.L. sau o terță parte - sau un reprezentant desemnat.
Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.
Contract: Comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.
Drepturi de proprietate intelectuală: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, drepturi de autor și drepturi în natura de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și inregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele prezente în acest document.
Detalii: specificații și/sau descrierea  Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.
Caracteristici tehnice: reprezintă materialul și dimensiunile Bunurilor.
Documente Contractuale
Documentele contractuale sunt: comanda, factura fiscală, documente legate de specificațiile Bunului și certificatul de garanție (emis de către Vânzător sau un Furnizor al acestuia).
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul http://www.e-baie.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare telefonică sau e-mail prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
În momentul în care Vânzătorul confirmă comanda, acest fapt implică o acceptare completă a termenilor Comenzii.
Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată când există o confirmare verbală - telefonică sau electronică - e-mail din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără să fie nevoie de o confirmare de primire din partea acestuia.
Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având  valoare de Contract.

Valabilitate
Contractul intră în vigoare la emiterea facturii fiscale de către Vânzător (IDP Baie SRL). Informarea Cumpărătorului se face telefonic sau prin e-mail.
Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat.


Obligații Vânzător
Vânzătorul va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.
Informațiile prezentate pe site-ul http://www.e-baie.ro au caracter informativ și sunt prezentate sau modificate de Vânzător conform documentelor oficiale ale Producătorului/Furnizorului.
Din considerente legate de structura site-ului și a informației, descrierile Bunurilor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face tot posibilul sa prezinte informațiile cele mai relevante pentru Cumpărător.
Comunicarea cu Vânzătorul se poate face prin interacțiunea telefonică sau electronică cu acesta; prin intermediul formularului de sugestii și reclamații.
Vor fi excluse sau ignorate, acele interacțiuni sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.
Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.


Cesionare, Subcontractare
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.
Vânzătorul va fi responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile ce țin de Contract.


Dreptul de Proprietate Intelectuală și Industrială
Cumpărătorul este obligat să respecte dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți și nu va face publice nici una dintre informațiile primite de la Vânzător.
Numele site-urilor precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Vânzătorului/Furnizorului sau a Producătorului și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.


Confidențialitate
Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate doar pentru executarea Contractului.
Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Termene, Penalități
Termenul de finalizare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de maxim 30 de zile de la plasarea comenzii.
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau demarare a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul  estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu cumpărătorul sau în termenul stabilit la alin. 1, Cumpărătorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, Cumpărătorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

La rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, Vânzătorul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către Cumpărător şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de terminare a contractului.


În cazul în care Cumpărătorul întârzie din culpa să achite Bunurile în termenul prevăzut în factura fiscală emisă de Vânzător este obligat la plata unei penalități de 0.5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturare sau livrare, se va stabili un nou termen de onorare a Comenzii.

Prețul, facturare, plăți

Toate prețurile produselor au TVA inclus.
Prețul și modalitatea de plată precum și termenul de plată sunt specificate în Comandă.

Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile e-Baie  și nici nu vor fi stocate de către e-Baie  sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Vânzătorul (IDP Baie) va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Pentru produsele fără rulaj, cu valoare mare și aduse la comandă, plata se va efectua astfel: 50% din prețul Bunului la data confirmării comenzii de către Vânzător, restul de 50% la data livrării produselor.

În cazul în care ulterior, Cumpărătorul renunță la comandă/sau la unul sau mai multe produse din comandă, Vânzătorul își exercită dreptul de a păstra Avansul încasat de la Cumpărător în momentul comenzii. Cu mențiunea că această procedură se aplică doar produselor aduse la comandă și care nu se află în stocul curent al Vânzătorului.

Responsabilități, Riscuri, Livrare

Vânzătoul se obligă să expedieze Bunurile prin Curier, contravaloarea transportului fiind suportată de Vânzător sau Cumpărător, în funcție de valoarea comenzii. Vânzătorul nu asigură livrarea până în locuință, Livrarea se face până în fata imobilului.

Pentru comenzile sub valoarea de 1500 LEI (TVA inclus), contravaloarea transportului este suportată integral de Cumpărător.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat Cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.

Cu toate acestea, riscul este transferat Cumpărătorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Cumpărător să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului faţă de transportator.

 

Cumpărătorul se obligă să verifice integritatea mărfii la primirea acesteia (sub semnătură), indiferent de mijlocul de transport folosit de Vânzător. Dacă marfa este preluată de către Cumpărător, fără verificarea integrității acesteia, aceasta nu mai poate fi returnată ulterior Vânzătorului și nici nu va fi înlocuită de către vânzător. Nu se acceptă reclamații ulterioare.

 

Transport, Ambalare
Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora de către societatea de curierat cu care Vânzătorul colaborează, sau de către angajații vânzătorului, Cumpărătorului sau unui reprezentant desemnat de Cumpărător.
Vânzătorul se obligă să asigure ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României.


Acceptul
Acceptul va fi făcut atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comandă.
În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Bunurile livrate nu sunt conform Comenzii, Vânzătorul va aduce la conformitate Bunurile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni.

Dreptul de retragere (aplicabil exclusiv consumatorului)
 Consumatorul are dreptul să notifice în scris vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. 

Acceseaza Formularul de Retur

 Marfa se returnează în forma sa originală, într-un ambalaj corespunzător și echivalent cu cel original (dar nu obligatoriu cel original), fără a fi deteriorată sub nicio formă, împreună cu factura, pe adresa sediului din Cluj Napoca, Parcul Feroviarilor nr.17, jud.Cluj. Dacă la recepția din partea Vânzătorului se constată lipsuri, urme de uzură, urme de deteriorare, Vânzătorul are dreptul să nu accepte returul mărfii.

 Returul se poate realiza prin flota de autovehicule ale Vânzătorului (dacă locația consumatorului se află în zona de livrare a Vânzătorului), prin curierat rapid, sau predare personală.

 Costurile de transport pentru marfa returnată indiferent de modalitate (prin flota proprie a Vânzătorului, curierat rapid, sau predare personală) se suportă de Consumator.

 Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului, dacă produsul a fost returnat și recepționat de Vânzător.

Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.

Garanție
Toate produsele comercializate de către site-ul www.e-baie.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele resigilate – utilizate pentru expunere), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Transferul Proprietății
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Respectarea Legilor, Standardelor
Vânzătorul va respecta tot cadrul legislativ aplicabil prevederilor contractuale, inclusiv fără limitare la fabricare, asamblare, manipulare, transport, depozitare, ambalare sau livrare Bunuri și aplicabile la sănătate, securitate și mediu.


Răspundere
Vânzătorul nu poate să fie responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Aici sunt incluse și situațiile în care Cumpărătorul sau oricare terță parte nu respectă instrucțiunile de instalare/asamblare a Bunului.Preț Derizoriu
Vânzătorul face tot posibilul în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile Bunurilor. E posibil ca unele prețuri să fie eronate. În cazul înregistrării unei Comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.


Încălcare, Terminare
Dacă Vânzătorul nu excută obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între cele două părți în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare.
Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrată. În caz contrar, Comanda va face obiectul  returnării Bunurilor.


Forța Majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de nerespectare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


Legea Aplicabilă, Jurisdicția
Prezentul Contract este supus legilor Române în vigoare. Orige litigii născute din interpretarea și executarea acestui Contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.


Prevederi Diverse
Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, acele prevederi nu vor fi aplicate.
Părțile în Contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.